Media centar Islamske zajednice u BiH

adresa: Gazi Husrev-begova 56a, 71000 Sarajevo, BiH

tel. +387 33 552 555

e-mail prodaja: marketing@bir.ba

tehnički kontakt: admin@bir.ba